روش جدید برای اتصال در اندروید​

 ابتدا اپ open connect را از لینک زیر دانلود و نصب کنید و سپس اجرا کرده و طبق آموزش تصویری عمل کنید.

توجه : آدرس رو موقع وارد کردن بدون http وارد کنین فقط همین IT1.IRSV.ME:555 بدون یک حرف کم و زیاد.

 

آدرس سرورها :

CLOUD-C.1032.US:8081

IT1.IRSV.ME:555

RO1.IRSV.ME:555

DE1.IRSV.ME:555